"ഈ ബ്ലോഗ് വിൽപ്പനക്ക്...!! "

Thursday, June 9, 2011

എം.എഫ്. ഹുസൈൻ.. നാടുകടത്തപ്പെട്ട ചിത്രകാരൻ യാത്രയായി..!


വിഖ്യാത ചിത്രകാരൻ നിറക്കൂട്ടുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി. പത്‌മ ഭൂഷണും പത്‌മ വിഭൂഷണും നൽ‌കി മാതൃരാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഇടക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന പേരിലുണ്ടായ വിവദങ്ങളെ തുടർന്ന് 2006 ൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാതൃരാജ്യം വിടേണ്ടിവന്നു. മതേതര ഭാരതം ആ കലാകാരനോട് കാണിച്ചത് നീതീകരിക്കാനാകുന്ന ധർമ‌മായിരുന്നോ..??

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്‌മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു..!!

1 comment:

  1. ആദരാഞ ലികള്‍ ...................

    ReplyDelete

പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടേ പൊകാവേ...!!