"ഈ ബ്ലോഗ് വിൽപ്പനക്ക്...!! "

Monday, May 27, 2013

മലയാളി ഹൗസും കൊറേ ശ്രേഷ്ഠ പുംഗൻമാരും..!ഉദാത്തം, ഉൽകൃഷ്ടം, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുന്ന ഘടാഘടികൻ.. ഛായ്..

മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാക്കീന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കുന്തം.. ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ വന്നപ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടാനില്ല..

ഓ.. എന്തരാ ആവട്ട്.. ചുരുക്കിപ്പറയാം.. സംഗതി ലത് തന്നെ; കിടു പരിപാടി അണ്ണാ.. കിടു.. ഒരൊന്നൊന്നര പരുവാടികള് തന്ന കേട്ടാ.. ഷക്കീലപ്പടമൊന്നും ഇതിന്റ ഏഴയലോക്കത്ത് വരൂല്ല.. ഓരോരുത്തമ്മാര മടീല് കേറിയിരുന്ന് ലവള്‌മാര് പറേണ ഡയലോഗ്കള് കേട്ടാ പൊന്നണ്ണാ ശ്വാസം പിടിച്ചിരുന്ന് പോവും.. ഓ സത്യം..

ഇത് പോലെ ഗമണ്ടൻ പരുവാടികള് സ്ഥിരമായി കാണിക്കണ ചാനലുകള്‌ക്ക് സർക്കാര് എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡികളൊക്ക കൊടുക്കണം കേട്ടാ..

നമ്മള സംസ്കാരിക മന്ത്രി ആരണ്ണാ..
ഓ.. ആരങ്കിലുമാവട്ട്.. അങ്ങെരുക്കൊരുമ്മ.. അണ്ണാ ഇനീം ഇതേപോലത്ത പരുവാടികള് കാണിക്കുമ്പം ഇത്തിരിക്കൂടിയൊക്കെ കാണിക്കാനൊള്ള ഓല എഴുതിക്കൊടുക്കണം കേട്ടാ.. അയിനുംകൂടി ഒള്ള ലൈസന്‌സ്കള് കൊടുക്കീന്ന്.. പുള്ളരമ്മാര് കണ്ട് നല്ല പൗരമ്മാരായ് വളരട്ടന്ന്..

ഇത് മറ്റതാണ്.. സദാചാരത്തിന്റ മൂട്ടില് തൊള വീണുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊറെ മാക്രി പുള്ളകള് ഫെയ്സ്ബുക്കില് കെടന്ന് ചാടണൊണ്ട് കേട്ടാ.. അതൊന്നും കണ്ട് ഞെട്ടാതെ പരുവാടികള് ഗംഭീരമാവട്ടണ്ണാ.. സദാചാരക്കാരമ്മാര് കൊറെ ഒണ്ടാക്കും.. അവമ്മാര് രാത്രീലെ ഷോ കണ്ണിലെണ്ണ ഒഴിച്ചിരുന്ന് കാണണത് ആരും അറീല്ലന്നാണ് പാവങ്ങള തോന്നല്‌കള്.. പാവം പയല്‌കള് തന്ന.. ഒക്കൂങ്കി ദെവസി നാല് നേരം വീതം കാണിക്കണെ അണ്ണാ..

കാര്യങ്ങള പോക്ക് ഇങ്ങനേക്കെ ആണങ്കി ഒള്ളത് പറയാമല്ല.. ഇത് കസറും.. ഷക്കീലേം സിൽക്കുമെല്ലാം നാണിച്ച് പോകും..

ഇത്രേം കലാ വല്ലഭനായ പ്രദീപ് സാറാണാ അശ്വമേധോ യാഗാശ്വോ എന്തരൊക്കേ അളിഞ്ഞ കൂതറ പരിപാടികള് നടത്തി ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ട ആക്കിക്കളഞ്ഞത്.. ആ സമയത്ത് ഇതുമാതിരി രണ്ട്മൂന്ന് പരുവാടികള് നടത്തീരുന്നെങ്കി പണ്ടേ നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായിപ്പോയേനെ.. പോയ ബുദ്ധി പിടിച്ചാ കിട്ടൂല്ലണ്ണാ..

ദോഷം പറയരുതല്ല, പണ്ഡിറ്റ് സാർ പഴേ നെലവാരം കൊറച്ചൂട മെച്ചപ്പെടുത്തീട്ടൊണ്ട് കേട്ടാ.. അങ്ങേർക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാനാണാ ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നടത്തണതെന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പഴും അങ്ങെര മൊഖത്തൊണ്ട്..

സിന്ധു മാഡം ഒരു സംഭവം തന്ന കേട്ടാ.. എന്തൊരു പെർഫൊമൻസ്.. എന്നിട്ട് പിന്നെന്തണ്ണാ അവര് രണ്ട് പാർടീലും പച്ചപിടിക്കാതെ പോയത്.. എന്തരായാലും അവര്‌ക്ക് കഴിവില്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടാ.. തൊഴുത്തീക്കുത്തും .. സമയം മോശോം ആയതോണ്ട് തന്നെ.. എന്തരായാലും ഇത് അവര്‌ക്ക് പറ്റിയ പണിതന്ന.. ഇതില് കസറും..

ഈ പരിവാടി നിറുത്തണം നിറുത്തണം എന്ന് കൂവണോമ്മാരടുത്ത് ഒന്നേ പറയാനൊള്ള്..മലയാളത്തിനേല്ലീ ശ്രേഷ്ഠമാക്കീത്.. അല്ലാതെ മലയാളികളെ ഒന്നുമല്ലല്ല്.. പിന്നെന്തിന് നീയക്ക കെടന്ന് തുള്ളണത്, കൈയ്യില് റിമോട്ടില്ലേടാ കോപ്പേ..

========
ഇൻഹൗസ്:
സാംസ്കാരിക കേരളം വിജൃംഭിക്കട്ടെ.. കുഞ്ഞൂഞ്ഞും ബാക്കി സമുദായ മന്ത്രിമാരും നീണാൽ വാഴട്ടെ..

http://www.mallutalk.com/detail.php?featId=2123#.UZ7zR6JmBXN ലിങ്കില് ക്ലിക്കി
ഈ വീഡിയൊകള് കണ്ട് നിങ്ങളും വിജൃംഭിക്കീം..!!